Endring av e-post adresse til Telenor Wholesale Aksess

Telenor Wholesale Aksess har endret e-post adresse fra aksess@telenor.com til aksess@telenor.no