Ustabilitet i Jara NetBusiness og 08300

Emne:Jara NetBusiness og 08300 ustabilt
Feil oppstod:10.01.2022 kl. 07:00
Status Feil:Rettet
Feil rettet:10.01.2022 kl. 09:30
Beskrivelse:Problemet med ustabilitet på Jara NetBusiness og 08300 er bekreftet OK

Vi beklager problemene dette medførte for deg og din bedrift.