Ytterligere prisreduksjon etablering av VULA Homes passed

Telenor Norge vil for å stimulere til overgang til moderne teknologi, redusere etableringspris på VULA Basis Homes Passed fra 590,- til 0,- fra 17.3.2022. Telenor Norge vil vurdere effekten av prisreduksjonen løpende, og normalisering av pris vil gjøres med ordinær prisøkning med 2 måneders varsel. Oppdatert prisliste ligger på telenorwholesale.no