Nedetid i Jara B2B

I perioden onsdag 2. mars kl. 17:00 – kl. 19:00, vil det bli foretatt utbedringer på Telenors Jara B2B system. Dette vil medføre nedetid i angitt periode.

Vi anmoder om at det ikke blir sendt inn noe ordrer eller Service Request i denne perioden.

Bakgrunnen for denne nedetiden er nødvendig vedlikehold.