KPI Bredbånd Mars 2022

Kobber - NybestillingerTelenor xDSL PrivatTelenor xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Leveranse totalt
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)0,31,35,56,66,43,1
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)100,0 %95,5 %96,3 %93,3 %92,1 %93,3 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)98,8 %100,0 %96,3 %98,2 %98,9 %100,0 %
Kobber - NybestillingerAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) Bedrift
Leveranse totalt
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)- 3,7 %- 2,1 %- 7,9 %- 2,1 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)- 2,5 %- 1,8 %0,1 %0,0 %
Kobber - NybestillingerTelenor xDSL PrivatTelenor xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Leveranse med montør
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)7,30,05,98,66,43,1
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)100,0 %100,0 %96,0 %83,3 %92,1 %93,3 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)100,0 %100,0 %96,0 %100,0 %98,9 %100,0 %
Kobber - NybestillingerAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) Bedrift
Leveranse med montør
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)-4,0 %-16,7 %-7,9 %-6,7 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)-4,0 %0,0 %-1,1 %0,0 %
Kobber - NybestillingerTelenor xDSL PrivatTelenor xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Leveranse uten montør
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)0,01,30,57,00,00,0
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)100,0 %95,5%100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)98,7 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %
Kobber - NybestillingerAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) Bedrift
Leveranse uten montør
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)0,0 %4,5 %0,0 %4,5 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)1,3 %0,0 %1,3 %0,0 %
KobberTelenor xDSL PrivatTelenor xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Feilretting
a. Gjennomsnittlig feilrettingstid (Målt i antall timer)160:04:20
71:08:00
77:09:3546:37:3855:38:2725:57:56
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. (Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor)80,5%93,8 %89,6 %83,3 %92,2 %96,4 %
KobberAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) Bedrift
Feilretting
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. (Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor)9,1 %-10,4 %11,7 %2,6 %
FiberTelenor  GPON PrivatTelenor GPON BedriftVULA Privat (Basis)VULA Bedrift (Proff)Avvik VULA (%-poeng) PrivatAvvik VULA (%-poeng) Bedrift
Leveranse totalt
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)16,519,413,00,0
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)94,0 %100,0 %99,0 %100,0 %4,8 %0,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)84,0 %25,0 %
97,0 %100,0 %12,7 %75,0 %
FiberTelenor  GPON PrivatTelenor GPON BedriftVULA Privat (Basis)VULA Bedrift (Proff)Avvik VULA (%-poeng) PrivatAvvik VULA (%-poeng) Bedrift
Feilretting
a. Gjennomsnittlig feilrettingstid (Målt i antall timer)36:52:30
14:21:02
45:31:320:00:00
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato (Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor)92,9 %92,3 %91,4 %100,0 %-1,5 %7,7 %
Tilgjengelighet (%)Siste måned
Tilgjengelighet  Jara NetBusiness100 %
Tilgjengelighet VULA WEB99,9 %

Kommentarer: For enkelte av KPI’ene vil volumet være så lavt at enkelte avvik kan gi store utslag på resultatet. Dersom ingen er levert innenfor ett produkt er leveringstid satt til 0 og Leveransepresisjon og Leveransekvalitet satt til 100 %.