KPI Bredbånd April 2022

Kobber - NybestillingerTelenor xDSL PrivatTelenor xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Leveranse totalt
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)0,15,56,26,98,63,7
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)100,0 %83,3 %100,0 %100,0 %96,8 %80,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)95,2 %100,0 %100,0 %98,1 %100,0 %100,0 %
Kobber - NybestillingerAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) Bedrift
Leveranse totalt
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)0,0 %16,7 %- 3,2 %- 3,3 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)4,8 %- 1,9 %4,8 %0,0 %
Kobber - NybestillingerTelenor xDSL PrivatTelenor xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Leveranse med montør
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)6,00,07,98,48,63,7
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %96,8 %80,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)100,0 %100,0 %100,0 %88,9 %100,0 %100,0 %
Kobber - NybestillingerAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) Bedrift
Leveranse med montør
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)0,0 %0,0 %-3,2 %-20,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)0,0 %-11,1 %0,0 %0,0 %
Kobber - NybestillingerTelenor xDSL PrivatTelenor xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Leveranse uten montør
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)0,05,51,76,70,00,0
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)100,0 %83,3 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)95,1 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %
Kobber - NybestillingerAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) Bedrift
Leveranse uten montør
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)0,0 %16,7 %0,0 %16,7 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)4,9 %0,0 %4,9 %0,0 %
KobberTelenor xDSL PrivatTelenor xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Feilretting
a. Gjennomsnittlig feilrettingstid (Målt i antall timer)138:36:14
19:52:45
68:12:4284:45:4955:26:0430:09:05
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. (Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor)86,2%100,0 %90,5 %78,6 %90,2 %95,9 %
KobberAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) Bedrift
Feilretting
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. (Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor)4,3 %-21,4 %4,0 %-4,1 %
FiberTelenor  GPON PrivatTelenor GPON BedriftVULA Privat (Basis)VULA Bedrift (Proff)Avvik VULA (%-poeng) PrivatAvvik VULA (%-poeng) Bedrift
Leveranse totalt
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)15,634,513,80,0
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)92,0 %95,0 %98,0 %100,0 %5,8 %5,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)82,0 %95,0 %
97,0 %100,0 %14,7 %5,0 %
FiberTelenor  GPON PrivatTelenor GPON BedriftVULA Privat (Basis)VULA Bedrift (Proff)Avvik VULA (%-poeng) PrivatAvvik VULA (%-poeng) Bedrift
Feilretting
a. Gjennomsnittlig feilrettingstid (Målt i antall timer)48:55:01
15:22:57
41:59:180:00:00
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato (Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor)87,5 %100,0 %97,3 %100,0 %9,8 %0,0 %
Tilgjengelighet (%)Siste måned
Tilgjengelighet  Jara NetBusiness97,3 %
Tilgjengelighet VULA WEB99,9 %

Kommentarer: For enkelte av KPI’ene vil volumet være så lavt at enkelte avvik kan gi store utslag på resultatet. Dersom ingen er levert innenfor ett produkt er leveringstid satt til 0 og Leveransepresisjon og Leveransekvalitet satt til 100 %.