KPI Bredbånd September 2022

Kobber - NybestillingerTelenor xDSL PrivatTelenor xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Leveranse totalt
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)0,00,50,81,110,520,2
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)100,0 %95,8 %89,1 %85,0 %97,4 %100,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)96,3 %100,0 %97,8 %97,0 %97,4 %96,0 %
Kobber - NybestillingerAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) Bedrift
Leveranse totalt
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)- 10,9 %- 10,8 %- 2,6 %4,2 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)1,5 %- 3,0 %1,1 %- 4,0 %
Kobber - NybestillingerTelenor xDSL PrivatTelenor xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Leveranse med montør
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)0,06,09,011,010,520,2
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)100,0 %100,0 %100,0 %66,7 %97,4 %100,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %97,4 %96,0 %
Kobber - NybestillingerAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) Bedrift
Leveranse med montør
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)0,0 %-33,3 %-2,6 %0,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)0,0 %0,0 %-2,6 %-4,0 %
Kobber - NybestillingerTelenor xDSL PrivatTelenor xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Leveranse uten montør
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)0,00,30,60,40,00,0
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)100,0 %95,7 %88,9 %88,2 %100,0 %100,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)96,3 %100,0 %97,8 %94,1 %100,0 %100,0 %
Kobber - NybestillingerAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) Bedrift
Leveranse uten montør
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)- 11,1 %- 7,4 %0,0 %4,3 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)1,5 %- 5,9 %3,7 %0,0 %
KobberTelenor xDSL PrivatTelenor xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Feilretting
a. Gjennomsnittlig feilrettingstid (Målt i antall timer)125:39:19
68:48:05
109:48:56142:44:0766:28:0446:49:02
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. (Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor)77,8%80,0 %87,1 %76,9 %92,1 %100,0 %
KobberAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) Bedrift
Feilretting
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. (Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor)9,3 %- 3,1 %14,3 %20,0 %
FiberTelenor  GPON PrivatTelenor GPON BedriftVULA Privat (Basis)VULA Bedrift (Proff)Avvik VULA (%-poeng) PrivatAvvik VULA (%-poeng) Bedrift
Leveranse totalt
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)15,931,020,185,0
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)92,0 %83,0 %99,0 %100,0 %6,9 %16,7 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)86,0 %100,0 %
98,0 %100,0 %11,9 %0,0 %
FiberTelenor  GPON PrivatTelenor GPON BedriftVULA Privat (Basis)VULA Bedrift (Proff)Avvik VULA (%-poeng) PrivatAvvik VULA (%-poeng) Bedrift
Feilretting
a. Gjennomsnittlig feilrettingstid (Målt i antall timer)79:43:59
18:10:45
60:35:340:00:00
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato (Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor)90,8 %100,0 %89,8 %100,0 %- 1,0 %0,0 %
Tilgjengelighet (%)Siste måned
Tilgjengelighet  Jara NetBusiness100,0 %
Tilgjengelighet VULA WEB100,0 %

Kommentarer: For enkelte av KPI’ene vil volumet være så lavt at enkelte avvik kan gi store utslag på resultatet. Dersom ingen er levert innenfor ett produkt er leveringstid satt til 0 og Leveransepresisjon og Leveransekvalitet satt til 100 %.