Innføring av 100GE på VULA ODP og WDM grensesnitt

Telenor innfører for VULA ODP 100GE grensesnitt og oppgradering til 100Gbit/s, samt mulighet til å bestille tilleggs optiske grensesnitt på 10GE. Nye priser gjelder med virkning fra 02.01.2023, og de nye prisene fremgår av nytt bilag VULA ODP Prisliste Bilag 4.4. Gyldig fra 02.01.2023, se her, og nye 3egenskaper er oppdatert i VULA ODP Produktblad Bilag 2.4. Gyldig fra 02.01.2023, se her .