KPI Bredbånd Desember 2022

KPI Bredbånd November 2022

Kobber - NybestillingerTelenor xDSL PrivatTelenor xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Leveranse totalt
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)0,00,09,68,312,74,0
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)100,0 %100,0 %98,1 %87,5 %91,9 %100,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)66,7 %0,096,3 %96,9 %100,0 %100,0 %
Kobber - NybestillingerAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) Bedrift
Leveranse totalt
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)- 1,9 %- 12,5 %- 8,1 %0,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)29,6 %96,9 %33,3 %100,0 %
Kobber - NybestillingerTelenor xDSL PrivatTelenor xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Leveranse med montør
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)0,00,09,610,212,74,0
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)100,0 %100,0 %98,1 %100,0 %91,9 %100,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)100,0 %100,0 %96,3 %100,0 %100,0 %100,0 %
Kobber - NybestillingerAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) Bedrift
Leveranse med montør
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)-1,9 %0,0 %-8,1 %0,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)-3,7 %0,0 %0,0 %0,0 %
Kobber - NybestillingerTelenor xDSL PrivatTelenor xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Leveranse uten montør
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)0,00,00,00,90,00,0
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)100,0 %100,0 %100,0 %84,2 %100,0 %100,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)66,7 %0,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %
Kobber - NybestillingerAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) Bedrift
Leveranse uten montør
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)100,0 % - 15,8 %0,0 %0,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)100,0 %100,0 %33,3 %100,0 %
KobberTelenor xDSL PrivatTelenor xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Feilretting
a. Gjennomsnittlig feilrettingstid (Målt i antall timer)158:25:26
19:21:56
77:12:3239:35:3676:30:5031:38:36
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. (Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor)66,7%100,0 %85,0 %80,0 %89,6 %100,0 %
KobberAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) Bedrift
Feilretting
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. (Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor)18,3 %- 20,0 %22,9 %0,0 %
FiberTelenor  GPON PrivatTelenor GPON BedriftVULA Privat (Basis)VULA Bedrift (Proff)Avvik VULA (%-poeng) PrivatAvvik VULA (%-poeng) Bedrift
Leveranse totalt
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)0,00,40,00,0
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)96,2 %76,4 %99,3 %100,0 %3,1 %23,6 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)94,8 %99,4 %
97,8 %100,0 %2,9 %0,6 %
FiberTelenor  GPON PrivatTelenor GPON BedriftVULA Privat (Basis)VULA Bedrift (Proff)Avvik VULA (%-poeng) PrivatAvvik VULA (%-poeng) Bedrift
Feilretting
a. Gjennomsnittlig feilrettingstid (Målt i antall timer)52:40:07
34:13:06
51:55:360:00:00
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato (Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor)90,2 %80,0 %95,3 %100,0 %5,2 %20,0 %
Tilgjengelighet (%)Siste måned
Tilgjengelighet  Jara NetBusiness99,6 %
Tilgjengelighet VULA WEB100,0 %

 Kommentarer: For enkelte av KPI’ene vil volumet være så lavt at enkelte avvik kan gi store utslag på resultatet. Dersom ingen er levert innenfor ett produkt er leveringstid satt til 0 og Leveransepresisjon og Leveransekvalitet satt til 100 %.