Endring av e-post adresse til Telenor Wholesale Kapasitet

Telenor Wholesale Kapasitet har endret e-post adresse fra kapasitet@telenor.com til kapasitet@telenor.no