Innføring av VULA Basis 750 fra 1. mai 2023

VULA Produktinformasjon er oppdatert i Bilag 2.3, her.

VULA Prisliste er oppdatert i Bilag 4.3, her.

I tillegg er informasjon i VULA ODP produktblad (bilag 2.4) oppdatert med ny informasjon om standardiserte 1GE, 10GE og 100GE grensesnitt, som gjelder fra 01.03.2023, her.

Endringer er beskrevet i Endringsprotokollen, her.

Ny Hovedavtale, gyldig fra 01.05.2023, her.