KPI Bredbånd februar 2023

Kobber - NybestillingerWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Leveranse totalt
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)9,49,48,80,0
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)100,0 %100,0 %87,5 %100,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)99,2 %99,3 %100,0 %100,0 %
Kobber - NybestillingerWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Leveranse med montør
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)9,49,78,80,0
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)100,0 %100,0 %87,5 %100,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)99,2 %100,0 %100,0 %100,0 %
Kobber - NybestillingerWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Leveranse uten montør
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)1,00,00,00,0
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %
KobberWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Feilretting
a. Gjennomsnittlig feilrettingstid (Målt i antall timer)111:37:1937:53:0465:09:4930:33:27
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. (Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor)76,9 %100,0 %90,8 %93,3 %
FiberTelenor  GPON PrivatTelenor GPON BedriftVULA Privat (Basis)VULA Bedrift (Proff)Avvik VULA (%-poeng) PrivatAvvik VULA (%-poeng) Bedrift
Leveranse totalt
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)22,265,916,276,7
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)97,1 %66,2 %97,0 %100,0 %- 0,1 %33,8 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)94,7 %100,0 %
96,6 %66,7 %1,9 %- 33.3 %
FiberTelenor  GPON PrivatTelenor GPON BedriftVULA Privat (Basis)VULA Bedrift (Proff)Avvik VULA (%-poeng) PrivatAvvik VULA (%-poeng) Bedrift
Feilretting
a. Gjennomsnittlig feilrettingstid (Målt i antall timer)85:34:435:45:12
43:21:590:00:00
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato (Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor)89,4 %80,0 %94,5 %100,0 %5,2 % 20,0 %
Tilgjengelighet (%)Siste måned
Tilgjengelighet  Jara NetBusiness100,0 %
Tilgjengelighet VULA WEB100,0 %

 Kommentarer: For enkelte av KPI’ene vil volumet være så lavt at enkelte avvik kan gi store utslag på resultatet. Dersom ingen er levert innenfor ett produkt er leveringstid satt til 0 og Leveransepresisjon og Leveransekvalitet satt til 100 %.