Opphør i drift av Analoge og Digitale Samband

Det vises til tidligere annonsert varsel i forbindelse med opphør i drift av leide samband på:

Med dette varsles at Telenor fra 31. desember 2023 vil starte nedbygging av følgende produkttyper:

Dette gjelder alle typer grensesnitt for følgende produktgrupper:

– Analoge Samband               Punkt-Punkt, Multipunkt, Stereo, n x 3,1 kHz

– Digitale samband                 Punkt-Punkt, Lavhastighet, tom 2 Mbit/s

– Digitale samband                 Punkt-Punkt, Høyhastighet, tom 622 Mbit/s

– Digital Ethernet                   Punkt-Punkt, tom 600 Mbit/s

– Digital Multiaksess              En til Mange, tom 622 Mbit/s

Dette vil medføre at drift av abonnement med disse produkttypene gradvis vil opphøre etter hvert som tjenestene bygges ned.

Abonnement som ikke er erstattet av, eller inngår i en aktiv dialog om å bli lagt over på en alternativ og moderne tjeneste, kan av Telenor fra 1. oktober 2023 bli sagt opp på 3 måneders varsel.

Informasjon om abonnement kan fås ved å kontakte kundekontakt/KAM eller Wholesale Kundeservice
på tlf 08300.