Telenor endrer abonnementspriser på kobberbaserte tjenester fra 01.10.2023

Telenor endrer abonnementspriser for Operatøraksess og DSL Bredbåndsaksess iflg. Vedtak om oppdaterte pristak for tilgangsprodukter i kobbernettet – Nkom, varslet 26.07.2023.
For nye prisbilag til avtalene, se link: Operatøraksess og DSL Bredbåndsaksess.