Viktig info ang. Jara Netbusiness

Fra onsdag 16/8 er det kun denne linken som må benyttes for innlogging Jara NetBusiness for eksterne brukere.
Samme link som ligger på www.telenorwholesale.no
https://jnb.jara.no/echannelcme_enu/start.swe