Telenor reduserer abonnementspriser på Proff 100 og Proff 200 tjenester fra 01.10.2023

Telenor reduserer månedlige leieprisen for VULA Proff 100 og VULA Proff 200 med 50kr.

For nye prisbilag til avtalene, se link: VULA