Telenor reduserer abonnementspriser på VULA Basis 500 og VULA Basis 750 tjenester fra 01.02.2024

Telenor reduserer månedlige leieprisen for VULA Basis 500 med 40kr og VULA Basis 750 med 21kr. For nytt prisbilag til avtalen, se link: VULA, og endringer, se link: endringsprotokoll.