Salgstopp og prisendring på tilleggstjenesten Garantert Feilretting fom 1. juli 2024

Telenor har besluttet å stanse salg av tilleggstjenesten Garantert Feilretting fra 1. juli 2024.
Med bakgrunn i lavt volum samt at denne tilleggstjenesten i hovedsak var rettet mot gamle teknologiske plattformer som nå er i ferd med å fases ut, er det besluttet stans i salg av tilleggstjenesten Garantert Feilretting.
Samtidig med innføring av salgsstopp vil priser på eksisterende abonnement økes.

Se prisliste for detaljer.

Skulle noe være uklart, eller det er behov for ytterligere informasjon, ta kontakt med Key Account Manager eller Kundeservice på tlf 08300.