Telenor varsler endringer av VULA priser fra 01.08.2024

Telenor varsler med dette endringer i VULA-prisene med virkning fra 1. august 2024  (se VULA Prisliste Bilag 4.3). Merk at endringene i VULA-prisene er betydelig lavere enn forslaget som ble sendt på høring i april. Prisendringen fra 1. august 2024 medfører imidlertid at Telenor fremdeles ikke har kostnadsdekning på VULA-produktene, og Telenor planlegger derfor å gjennomføre ytterligere prisendringer av VULA innen 12 måneder slik at produktet dekker sine kostnader.