KPI Bredbånd mai 2024

Kobber - NybestillingerWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Leveranse totalt
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)8,06,015,05,0
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)99,0 %100,0 %100,0 %100,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %
Kobber - NybestillingerWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Leveranse med montør
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)8,08,015,05,0
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)99,0 %100,0 %100,0 %100,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %
Kobber - NybestillingerWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Leveranse uten montør
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)0,01,00,00,0
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %
KobberWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Feilretting
a. Gjennomsnittlig feilrettingstid (Målt i antall timer)227:56:22204:34:55209:35:39834:09:22
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. (Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor)82,0%67,0 %95,0%67,0 %
FiberTelenor  GPON PrivatTelenor GPON BedriftVULA Privat (Basis)VULA Bedrift (Proff)Avvik VULA (%-poeng) PrivatAvvik VULA (%-poeng) Bedrift
Leveranse totalt
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)21,071,023,054,0
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)95,0 %85,0 %99,0 %100,0 %5,0 %15,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)100,0 %100,0 %
98,0 %100,0 %-1,0 %0,0 %
FiberTelenor  GPON PrivatTelenor GPON BedriftVULA Privat (Basis)VULA Bedrift (Proff)Avvik VULA (%-poeng) PrivatAvvik VULA (%-poeng) Bedrift
Feilretting
a. Gjennomsnittlig feilrettingstid (Målt i antall timer)92:29:2745:30:47117:41:350:00:00
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato (Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor)86,0%100,0 %87,0 %100,0 % 1,0 % 0,0 %
Tilgjengelighet (%)Siste måned
Tilgjengelighet  Jara NetBusiness99,6 %
Tilgjengelighet VULA WEB100,0 %

Kommentarer: For enkelte av KPI’ene vil volumet være så lavt at enkelte avvik kan gi store utslag på resultatet. Dersom ingen er levert innenfor ett produkt er leveringstid satt til 0 og Leveransepresisjon og Leveransekvalitet satt til 100 %.