KPI Bredbånd juni 2024

Kobber - NybestillingerWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Leveranse totalt
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)14,010,00,00,0
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)75,0 %100,0 %100,0 %100,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %
KPI august 2023- Kobber Leveranse Totalt

Kobber - NybestillingerWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Leveranse med montør
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)14,010,00,00,0
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)75,0 %100,0 %100,0 %100,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %
KPI august 2023- Kobber Leveranse med montør

Kobber - NybestillingerWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Leveranse uten montør
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)0,00,00,00,0
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %
KPI august 2023- Kobber Leveranse uten montør

KobberWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Feilretting
a. Gjennomsnittlig feilrettingstid (Målt i antall timer)103:40:4364:38:16107:04:17289:58:50
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. (Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor)85,0%80,0 %86,0%83,0 %
KPI august 2023- Kobber Feilretting

FiberTelenor  GPON PrivatTelenor GPON BedriftVULA Privat (Basis)VULA Bedrift (Proff)Avvik VULA (%-poeng) PrivatAvvik VULA (%-poeng) Bedrift
Leveranse totalt
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)22,062,024,00,0
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)94,0 %84,0 %99,0 %100,0 %5,0 %16,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)100,0 %100,0 %
100,0 %100,0 %0,0 %0,0 %
KPI august 2023- Fiber Leveranse Totalt

FiberTelenor  GPON PrivatTelenor GPON BedriftVULA Privat (Basis)VULA Bedrift (Proff)Avvik VULA (%-poeng) PrivatAvvik VULA (%-poeng) Bedrift
Feilretting
a. Gjennomsnittlig feilrettingstid (Målt i antall timer)105:58:2945:40:59100:08:250:00:00
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato (Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor)88,0%100,0 %88,0 %100,0 % 0,0 % 0,0 %
KPI august 2023- Fiber Feilretting

Tilgjengelighet (%)Siste måned
Tilgjengelighet  Jara NetBusiness99,6 %
Tilgjengelighet VULA WEB100,0 %
KPI august 2023 – Tilgjengelighet (%)

Kommentarer: For enkelte av KPI’ene vil volumet være så lavt at enkelte avvik kan gi store utslag på resultatet. Dersom ingen er levert innenfor ett produkt er leveringstid satt til 0 og Leveransepresisjon og Leveransekvalitet satt til 100 %.