Driftsmeldinger Jara NetBusiness og VULA web

Informasjon som kan berøre den daglige bruken av Jara NetBusiness og VULA web varsles her. Ønsker du varsling av Driftsmeldinger på e-post så velg «Abonner» i menyen til venstre.

Jara NetBusiness utilgjengelig

Emne:Problemer med pålogging Jara NetBusiness
Feil oppstod:20.12.2021 kl. 13:00
Status Feil:Rettet
Feil rettet:20.12.2021 kl. 13:55
Beskrivelse:Problemet med pålogging Jara NetBusiness for eksterne brukere er bekreftet OK.

Vi beklager problemene dette medførte for deg og din bedrift.

Nedetid i Jara B2B

I perioden fredag 12. november kl. 17:00 – kl. 18:00, vil det bli foretatt utbedringer på Telenors Jara B2B system. Dette vil medføre nedetid/ustabilitet i angitt periode.

Vi anmoder om at det ikke blir sendt inn noe ordrer eller Service Request i denne perioden.

Bakgrunnen for denne nedetiden er nødvendig vedlikehold.

Feil med å submitte Trouble Ticket i Jara NetBusiness

Emne:              Melde feil fra Jara NetBusiness
Feil oppstod: 09.07.2020 kl. 08:00
Status Feil:     Rettet
Feil rettet: 09.07.2020 kl. 11:00
Beskrivelse:   Problemene med å sende inn feilmeldinger fra Trouble Tickets modulen i Jara NetBusiness er bekreftet ok.

Vi beklager problemene dette medførte for deg og din bedrift

Manglende Returmeldinger Jara Netbusiness

Emne:Manglende returmeldinger Ordre modulen
Feil oppstod:18.06.2021 kl. 09:18
Status Feil:Rettet
Feil rettet:18.06.2021 kl. 16:58
Beskrivelse:Problemer med Returmeldinger i Jara NetBusiness ordre modul er bekreftet OK.

Jara NetBusiness utilgjengelig

Emne:Problemer med pålogging Jara NetBusiness
Feil oppstod:09.06.2021 kl. 11:15
Status Feil:Rettet
Feil rettet:09.06.2021 kl. 23:30
Beskrivelse:Problemet med pålogging Jara NetBusiness for eksterne brukere er bekreftet OK.

Vi beklager problemene dette medførte for deg og din bedrift.

Jara NetBusiness utilgjengelig

Emne:Problemer med pålogging Jara NetBusiness
Feil oppstod:17.03.2021 kl. 09:30
Status Feil:Rettet
Feil rettet:17.03.2021 kl. 10:45
Beskrivelse:Problemet med pålogging Jara NetBusiness for eksterne brukere er bekreftet rettet.

Vi beklager problemene dette medførte for deg og din bedrift.

Jara NetBusiness utilgjengelig

Emne:Problemer med pålogging Jara NetBusiness
Feil oppstod:08.03.2021 kl. 08:00
Status Feil:Rettet
Feil rettet:08.03.2021 kl. 09:15
Beskrivelse:Problemet med pålogging Jara NetBusiness for eksterne brukere er bekreftet OK.

Vi beklager problemene dette medførte for deg og din bedrift.

Jara NetBusiness utilgjengelig

Emne:Problemer med pålogging Jara NetBusiness
Feil oppstod:04.03.2021 kl. 08:00
Status Feil:Rettet
Feil rettet:04.03.2021 kl. 10:15
Beskrivelse:Problemet med pålogging Jara NetBusiness for eksterne brukere er bekreftet OK.

Vi beklager problemene dette medførte for deg og din bedrift.

Problemer med å submitte Trouble Ticket i Jara NetBusiness og lese mail sendt til Wholesale Kundeservice – Rettet

Emne:Melde feil fra Jara NetBusiness Problemer med å submitt Trouble Tickets og lese mail sendt til Wholesale Kundeservice
Feil oppstod:03.02.2021 kl. 09:37
Status Feil:Rettet
Feil rettet:03.02.2021 kl. 14:30
Beskrivelse:Det er nå mulig å submitte Trouble Tickets fra Jara NetBusines. Wholesale Kundeservice kan igjen lese mailer som blir sendt til Wholesale Kundeservice.

Vi beklager problemene dette medførte for deg og din bedrift.

Nedetid i Trouble Tickets modulen Jara NetBusiness

I perioden onsdag 25. november kl. 20:00 til torsdag 26.november kl. 00:00, vil det bli foretatt utbedringer i Telenors systemer. Dette vil medføre nedetid/ustabilitet for følgende systemer/funksjoner:

  • Det vil ikke være mulig å benytte Trouble Tickets modulen for å melde feil. Feil i dette tidsrommet må meldes inn til Jara Feilmottak på telefon 08300, tast 2
  • Det vil ikke være mulig å kjøre linjemålinger på telefoniprodukter

Bakgrunnen for denne nedetiden er nødvendig vedlikehold.