Driftsmeldinger Jara NetBusiness og VULA web

Informasjon som kan berøre den daglige bruken av Jara NetBusiness og VULA web varsles her. Ønsker du varsling av Driftsmeldinger på e-post så velg «Abonner» i menyen til venstre.

Feil med å submitte Trouble Ticket i Jara NetBusiness – Rettet

Emne: Melde feil fra Jara NetBusiness
Feil oppstod: 29.08.2016 kl. 15:22
Status Feil: Rettet
Feil rettet:  29.08.2016 kl. 18:00
Beskrivelse: Problemer med å sende inn feilmelding fra Trouble Tickets i Jara NetBusiness er bekreftet rettet.

 

Vi beklager problemene dette medførte for deg og din bedrift.

Feil med Kapaks adresse søk i Jara NetBusiness – Rettet

Emne: Kapakssøk fra Jara NetBusiness
Feil oppstod: 09.08.2016 kl. 10:15
Status Feil: Rettet
Feil rettet: 09.08.2016 kl. 12:40
Beskrivelse: Problemet med Kapaks søk i Jara NetBusiness er bekreftet løst.

 

Vi beklager problemene dette medførte for deg og din bedrift

Feil med Kapaks adresse søk i Jara NetBusiness – Rettet

Emne: Kapakssøk fra Jara NetBusiness
Feil oppstod: 22.07.2016 kl. 04:30
Status Feil: Rettet
Feil rettet:  22.07.2016 kl 13:05
Beskrivelse: Problemet med Kapaks adresse søk i Jara NetBusiness er bekreftet løst.

 

Vi beklager problemene dette medførte for deg og din bedrift

Feil i Jara NetBusiness – Rettet

Emne: Ferdigstilling av ordrer uteblir
Feil oppstod: 29.06.2016 kl. 10:00
Status Feil: Rettet
Feil rettet: 05.07.2016 kl. 07:00
Beskrivelse: Problemet med ferdigstilling av enkelte ordrer er nå bekreftet rettet. Ferdigmeldingsbrev sendes nå ut og ordrene oppdateres med statusen «Finished (F)» i Jara NetBusiness og Jara B2B

 

Vi beklager problemene dette medførte for deg og din bedrift

Problemer med å motta e-post ved Wholesale Kundeservice er løst

Problemer med å motta e-post ved Wholesale Kundeservice er bekreftet løst.

Dette gjaldt for e-post adressene aksess@telenor.com; tts.nmportering@telenor.com; kapasitet@telenor.com og bot@telenor.com

Vi beklager problemene dette skapte for deg og din bedrift

 

Problemer med å motta e-post ved Wholesale Kundeservice

Det ha oppstått problemer med å motta e-post ved Wholesale Kundeservice. Dette gjelder for e-post adressene aksess@telenor.com; tts.nmportering@telenor.com; kapasitet@telenor.com og bot@telenor.com

Inntil problemet er løst og det er saker som haster, anmoder vi om at Kundeservice kontaktes på telefon 08300.

Ny informasjon vil komme når feilen er rettet

Feil i Jara NetBusiness

Det har oppstått en feil i Jara NetBusiness som vil kreve en restart. Restaren vil bli satt i gang nå kl. 10:00 og vil medføre at Jara NetBusiness vil bli utilgjengelig og brukere som er pålogget vil bli «kastet ut». Nedetiden vil vare ca. 30 minutter.

Feil i Jara NetBusiness – Rettet

 

Emne: Søk og statusoppdateringer
Feil oppstod: 30.03.2016 kl. 09:30
Status Feil: Rettet
Feil rettet: 30.03.2016 kl. 16:26
Beskrivelse: Problemet med søk og statusoppdateringer på ordre og Trouble Tickets er nå bekreftet rettet.

 

Vi beklager problemene dette medfører for deg og din bedrift.