Planlagt arbeid Jara NetBusiness og VULA web

På denne siden vil du finne informasjon om fremtidig vedlikehold, som vil medføre nedetid på Jara NetBusiness og VULA web. Dette er en side som det anbefales at brukerne sjekker jevnlig for å se om det er planlagt driftsbrudd på Jara NetBusiness.

Nedetid i Jara B2B

I perioden fredag 12. november kl. 17:00 – kl. 18:00, vil det bli foretatt utbedringer på Telenors Jara B2B system. Dette vil medføre nedetid/ustabilitet i angitt periode.

Vi anmoder om at det ikke blir sendt inn noe ordrer eller Service Request i denne perioden.

Bakgrunnen for denne nedetiden er nødvendig vedlikehold.