Planlagt arbeid Jara NetBusiness og VULA web

På denne siden vil du finne informasjon om fremtidig vedlikehold, som vil medføre nedetid på Jara NetBusiness og VULA web. Dette er en side som det anbefales at brukerne sjekker jevnlig for å se om det er planlagt driftsbrudd på Jara NetBusiness.

Nedetid i Trouble Tickets modulen Jara NetBusiness

I perioden onsdag 25. november kl. 20:00 til torsdag 26.november kl. 00:00, vil det bli foretatt utbedringer i Telenors systemer. Dette vil medføre nedetid/ustabilitet for følgende systemer/funksjoner:

  • Det vil ikke være mulig å benytte Trouble Tickets modulen for å melde feil. Feil i dette tidsrommet må meldes inn til Jara Feilmottak på telefon 08300, tast 2
  • Det vil ikke være mulig å kjøre linjemålinger på telefoniprodukter

Bakgrunnen for denne nedetiden er nødvendig vedlikehold.