Redaktør

Feil med å submitte Trouble Ticket i Jara NetBusiness

Emne:              Melde feil fra Jara NetBusiness
Feil oppstod: 09.07.2020 kl. 08:00
Status Feil:     Rettet
Feil rettet: 09.07.2020 kl. 11:00
Beskrivelse:   Problemene med å sende inn feilmeldinger fra Trouble Tickets modulen i Jara NetBusiness er bekreftet ok.

Vi beklager problemene dette medførte for deg og din bedrift

Manglende Returmeldinger Jara Netbusiness

Emne:Manglende returmeldinger Ordre modulen
Feil oppstod:18.06.2021 kl. 09:18
Status Feil:Rettet
Feil rettet:18.06.2021 kl. 16:58
Beskrivelse:Problemer med Returmeldinger i Jara NetBusiness ordre modul er bekreftet OK.

Jara NetBusiness utilgjengelig

Emne:Problemer med pålogging Jara NetBusiness
Feil oppstod:09.06.2021 kl. 11:15
Status Feil:Rettet
Feil rettet:09.06.2021 kl. 23:30
Beskrivelse:Problemet med pålogging Jara NetBusiness for eksterne brukere er bekreftet OK.

Vi beklager problemene dette medførte for deg og din bedrift.