Eskaleringer

Wholesale jobber til enhver tid for at våre kunder skal ha en god opplevelse. Dersom Wholesale alikevel skulle feile på å holde hva vi lover våre kunder gjelder eskaleringstrappen under. Alle våre avtaler har et bilag 3 som omhandler hva vi lover og hvilke nivåer i eksaleringstrapp som er gjeldende for produktene.

Kunde Wholesale

Nivå Drift- og leveranse saker hos kunde Produkter: Kapasitet, Bredbånd, Operatøraksess, Telelosji og Fasttelefoni Produkter: Mobil
0 Saksbehandler Purrer Feilmottak på 08300 Purrer mobile.tjenester.support@telenor.com eller +47 958 51000
1 Definert Kontaktperson avtale for gjeldende produkt Jara Support via Jara NetBusiness > Service Request > area Eskalering Kontaktperson definert eller Kjetil Jacobsen mobil: +47 918 10 652
2 Ledelse annet enn Adm.dir Petter Bilden mobil: +47 901 57 212 Salgsdirektør Wholesale Petter Bilden mobil: +47 901 57 212 Salgsdirektør Wholesale
3 Adm.dir Asle Svanøe mobil: +47 991 51 326 Adm.dir Wholesale Asle Svanøe mobil: +47 991 51 326 Adm.dir Wholesale