Tastevalg

Telefonhenvendelser til Wholesale Kundeservice 08300

Tastevalg

9    For English menu press nine
1 For Wholesale Kundeservice
1 For Bredbånd og Operatøraksess
2 For Videresalg abonnement
3 For Kapasitet
4 For Fast Forvalg og Nummerportabilitet
For spørsmål om faktura se her
2    For Wholesale feilmottak
1 For feil vedrørende Telefoni, Bredbåndsaksess, Fast Forvalg eller Operatøraksess
2  For feil på Samtrafikk som berører flere kunder
3  For feil på Kapasitetsprodukter
4  For feil på Mobile tjenester
3   For Adgangskontroll og Følgetjeneste
1  For aktivering av adgangskort, samt lån og bruk av nøkkel
2
For bestilling av følgetjeneste
4  Feil eller problemer med Jara NetBusiness