Krav til Operativsystem og Nettleser

For at Jara NetBusiness skal fungere stilles det ingen spesielle krav til operativsystem, men det anbefales å benytte siste versjon.

Følgende nettlesere støttes:

  • Mozilla Firefox versjon 27 og nyere

Andre kjente nettlesere som Google Chrome, Opera etc. kan også benyttes, men Jara Support vil ikke kunne supportere for andre nettlesere enn Mozilla Firefox.

For øvrig anbefales det alltid å benytte siste versjon av nettleseren. Dette for å få en optimal funksjonalitet og ytelse når Jara NetBusiness benyttes.

Problemer med Jara NetBusiness

Hvis du opplever unormale hendelser i Jara NetBusiness, kan dette unngås ved at du «rydder» i nettleseren din ved blant annet å slette Cookies. Hvordan du utfører dette finner du her:

Dersom du opplever andre problemer forbundet med operativsystem, nettleser eller applikasjonen Jara NetBusiness, vennligst ta kontakt med Jara Support