På denne siden vil du finne viktig informasjon om Jara NetBusiness og informasjon om fremtidig vedlikehold som vil medføre nedetid på Jara NetBusiness. Dette er en side som det anbefales at brukerne sjekker jevnig for å se om det er planlagt driftsbrudd på Jara NetBusiness.

Dato
Viktig informasjon
28.05.2014

Viktig info angående personsvar.

 

Etter omlegging til ny plattform kan ikke kundene lenger benytte «1234» som personlig kode på PersonSvar. Kunder som fortsatt benytter denne koden, vil første gang de ringer PersonSvar etter omlegging bli bedt om å endre den personlige koden. Når dette er gjort vil de som før få direkte tilgang fra hjemmetelefonen.

14.10.2013

Jara NetBusiness og Internet Explorer 9 og 10

 

Jara Support har i det siste fått flere spørsmål fra brukere av Jara NetBusiness som har problemer med å benytte Jara NetBusiness med Internet Explorer 9 eller 10. Vil med denne informasjonen presisere at Jara NetBusiness ikke vil fungere optimalt med Internet Explorer 9 eller 10.

 

Mot dagens versjon av Jara NetBusiness anbefaler vi internet Explorer 7 eller 8. For mer informasjon om dette og oppsett av Internet Explorer 7 eller 8, vises det til informasjon om dette på www.jara.noeller ved å trykke på linken her .

 

Til informasjon så jobbes det med ny versjon av Jara NetBusiness som vil være uavhengig av type nettleser og versjon av disse. Vi ser for oss at dette vil være på plass innen juni 2014.

Dato
Planlagt arbeid i Jara NetBusiness
14.08.2014
I perioden onsdag 20. august fra kl. 2200 til kl. 2240 vil det bli foretatt utbedringer i Telenors systemer. Dette vil medføre at det ikke vil være mulig å sende inn feilmeldinger eller foreta linjemålinger på telefoni produkter i dette tidsrommet.Vi beklager ulempene dette måtte medføre for deg og din berift.

30.05.2014

På grunn av vedlikehold i underliggende system vil det medføre ustabilitet i innsending av Trouble Ticket i perioden fredag 30. Mai kl. 21:00 til mandag 2.juni kl. 07:00.

  • Det vil kunne oppleves ustabilitet å sende inn feilmeldinger fra Trouble Tickets modulen i Jara NetBusiness
  • Det vil kunne oppleves ustabilitet å kjøre linjemålinger på telefoniprodukter fra Trouble Tickets modulen i Jara NetBusines

Bakgrunnen for denne nedetiden er nødvendig vedlikehold.

 

Vi beklager ulempene dette måtte medføre for deg og din berift.

20.05.2014

I perioden onsdag 21. mai fra kl. 2200 til torsdag 22. mai kl. 0700 vil det bli foretatt utbedringer i Telenors systemer. Dette vil medføre nedetid for følgende systemer/funksjoner:

  • Det vil ikke være mulig å sende inn feilmeldinger fra Trouble Tickets modulen i Jara NetBusiness
  • Det vil ikke være mulig å kjøre linjemålinger på telefoniprodukter fra Trouble Tickets modulen i Jara NetBusines

Bakgrunnen for denne nedetiden er nødvendig vedlikehold.

 

Vi beklager ulempene dette måtte medføre for deg og din berift.