Analog Telefontype Samband

Analog telefontype Leid Samband er en gammel tjeneste basert på overføring av en (eller flere sammenkoblede) analoge telefonkanaler med båndbredde 3,1 kHz. Dette er en ren transparent tjeneste, noe som innebærer at det kan benyttes både standardiserte og leverandørspesifikke transportprotokoller for overføring.

Analogtjenesten er hensiktsmessig når det:

  • skal overføres analoge signaler
  • skal overføres små båndbredder eller datamengder
  • er behov for å ha en telefonkanal kontinuerlig oppkoblet (døgnet rundt)

Forbindelsen er skreddersydd for overføring av analog informasjon og dekker frekvensområdet 300 – 3400Hz.

Det er ikke lenger mulig å bestille nye abonnement eller gjøre endringer (flytting, omkonfigurering, etc.) av eksisterende abonnement på Analoge Leide samband.