Digital Multiaksess

Digital Multiaksess er en fleksibel og effektiv løsning for å samle forbindelser fra geografisk adskilte avdelinger/enheter til f. eks et hovedkontor. Løsning kan enkelt tilrettelegges ved at en (eller flere) hovedaksess(er) med høy båndbredde konsentrerer/samler all båndbredden fra et antall lokalt tilpassede delaksesser.

Krav til løsningen er at det minimum må inngå to delaksesser i en løsning, samt at delaksessenes samlede båndbredde ikke kan overstige båndbredde på hovedaksessen.

Digital Multiaksess tilbys på samme produksjonsplattform/båndbredder som Digital Punkt til Punkt produktet, og er omfattet av salgsstopp.