Digital Punkt til Punkt

Digital Punkt til Punkt er et produkt for løsninger med behov som krever forbindelser med høy ytelse, tilgjengelighet og forutsigbarhet. Produktet gir en dedikert digital forbindelse med fast båndbredde 24 timer i døgnet. Dette gir høy overføringskvalitet og datasikkerhet med minimal forsinkelse på overføringen.

Digital Punkt til Punkt er et godt egnet produkt for applikasjoner som krever sanntidsoverføring. Typiske bruksområder kan være:

  • Oppbygging av data- og telenett
  • Sammenknytning av datanett (LAN-LAN) eller hussentraler (PABX-PABX)
  • Nettverksløsninger som kombinerer tale-og dataoverføring
  • Aksess til annet nett (Internett/IP/VPN)

Digital Punkt til Punkt samband tilbys med følgende båndbredder: 2 Mbit/s, 155 Mbit/s og 622 Mbit/s.

Det er innført salgsstopp for alle båndbredder som er lavere enn 2 Mbit/s samt hastighetene 34 Mbit/s og 140 Mbit/s.

Nye Samband leveres ikke lenger på følgende teknologiske plattformer:  DXX, PDH, HDB3 og HDSL