Digital Punkt til Punkt

Digital Punkt til Punkt er et produkt for løsninger med behov som krever forbindelser med høy ytelse, tilgjengelighet og forutsigbarhet. Produktet gir en dedikert digital forbindelse med fast båndbredde 24 timer i døgnet. Dette gir høy overføringskvalitet og datasikkerhet med minimal forsinkelse på overføringen.

Digital Punkt til Punkt er et godt egnet produkt for applikasjoner som krever sanntidsoverføring. Typiske bruksområder kan være:

  • Oppbygging av data- og\ telenett
  • Sammenknytning av datanett (LAN-LAN) eller hussentraler (PABX-PABX)
  • Nettverksløsninger som kombinerer tale-og dataoverføring
  • Aksess til annet nett (Internett, IP/VPN)

Det er innført salgsstopp for alle former for samband som leveres følgende teknologiske plattformer: DXX, PDH, HDB3 og HDSL.

Dette omfatter følgende produkter:

  • 2 Mbit/s Punkt til Punkt/Multiaksess. (G.703 gr. snitt)
  • 10, 20, 50, 100 og 150 Mbit/s Digital Ethernet (FE og GBE)
  • 155 Mbit/s Punkt til Punkt/Hovedaksess (STM-1, STM-4 eller STM-16 gr. snitt)
  • Alle hastigheter for DGvc produktene
  • Samband som brukes som bærer for tale-tjeneste (f. eks ISDN-UT og Samtrafikk)

Enkle utbedringer og endringer av eksisterende abonnement som kan foretas fra driftsterminal vil fremdeles kunne utføres, men generelt vil alle endringer som krever montasje eller utbygging av nytt SDH-utstyr bli omfattet av denne salgstoppen.

Nærmere informasjon kontakt Kundeservice på telefon 08300, eller ved henvendelse til KAM.