DSL Bredbåndsaksess

DSL bredbåndsaksess gir mulighet for å tilby oppkobling til internett.

Produktene ADSL, SHDSL  og VDSL gir mulighet for best mulig utnyttelse av Telenors kobberaksessnett for tilkobling av sluttkunder til internet. Produktet tilbys med av faste eller radeadaptive hastigheter og forskjellige klasser, for at sluttkundebehov skal kunne imøtekommes.

For produksjon av tjenesten tilbys produkter under DSL Transport for å rute trafikk fra aksessnettet til Operatør og videre ut på internett.

For spørsmål om produkter og løsninger oppfordrer vi til å ta kontakt med en av våre KAMer under kontakt oss