Ekstern Framføringsvei

Ekstern Framføringsvei er leie av plass til egne kabler (fiber, kobber, koaks, etc) i Telenors infrastruktur for trekkrør.  

Funksjonell beskrivelse:
Ekstern Framføringsvei brukes typisk for å unngå å graving av egne kabler og i stedet gjenbruke allerede nedgravd rør-infrastruktur gjennom et leieforhold. Tjenesten leveres på forespørsel dersom Telenor har ledig kapasitet i etablert infrastruktur for trekkrør.

Typiske anvendelsesområder:
Dersom det er ønskelig eller nødvendig å unngå nyanlegg/graving i asfalt, brostein eller i områder med begrenset tilgang.

Fordeler med produktet:
Utnytte allerede etablert infrastruktur.