Ekstern Framføringsvei

Ekstern Framføringsvei er leie av plass til egne kabler (fiber, kobber, koaks, etc) i Telenors infrastruktur for trekkrør.  

Funksjonell beskrivelse:
Ekstern Framføringsvei brukes typisk for å unngå å grave egne kabler og i stedet gjenbruke allerede nedgravd rør-infrastruktur gjennom et leieforhold. Tjenesten utredes på forespørsel og i områder som ikke er strukturert utbygget med fiberkabel (PON dekning) kan ledig kapasitet i Telenors trekkerør tilbys. Tilrettelegging, arbeid og dokumentasjon må utføres av Telenors godkjente entreprenører og det tillates ikke at kunden legger fiberskjøter i trekkbrønn/kum.

Typiske anvendelsesområder:
Dersom det er ønskelig eller nødvendig å unngå nyanlegg/graving i asfalt, brostein eller i områder med begrenset tilgang.

Fordeler med produktet:
Utnytte allerede etablert infrastruktur.