Fast Trådløst Bredbånd

Grossistproduktet Fast Trådløst Bredbånd gir grossistkunden mulighet til å tilby en fast bredbåndstjeneste i Telenor Norges mobilnett til egne sluttkunder. Produktet tilbys på de adressene som Telenor Norge til enhver tid definerer som tilgjengelig for levering av fast trådløst bredbånd.

For mer informasjon om grossistproduktet Fast Trådløst Bredbånd ta kontakt med din kundekontakt i Telenor Wholesale eller kontakt oss.