Fast Trådløst Bredbånd

Grossistproduktet Fast Trådløst Bredbånd gir grossistkunden mulighet til å tilby en fast bredbåndstjeneste i Telenor Norges mobilnett til egne sluttkunder.  Dette gjelder kun i de geografisk områdene hvor Telenor Norge har mottatt offentlig tilskudd til investeringer i mobilnettet.

For mer informasjon om grossistproduktet Fast Trådløst Bredbånd ta kontakt med din kundekontakt i Telenor Wholesale eller kontakt oss.