Mørk Fiber

Mørk Fiber er leie av en enkel fiberoptisk forbindelse mellom to geografisk adskilte adresser uten leveranse av elektronikk eller noen form for aktive rutings-tjenester. Produktet gir mulighet for dataoverføring via laserlys over en fysisk fiberforbindelse som koples gjennom kabler utenom Telenors optiske transmisjonssystemer. 

 

Funksjonell beskrivelse:

Mørk Fiber er en tjeneste som leveres via Telenors fiberkabler, normalt over kortere avstander. Gjennom en forespørsel sjekkes det på forhånd om det er nødvendig å foreta lokal utbygging.

Tjenesten måles inn og termineres på definert grensesnitt (ODF) i ønskede adresser, klart for tilkopling av kundeutstyr.

Mørk Fiber kan leveres i grupper bestående av et antall fibre:

  • Enkeltfiber – En fiber, hvor sending og mottak gjøres over samme fysiske fibertråd
  • Fiberpar – To fibre, normalt benyttes en for sending og en for mottak
  • Parallelle Fiberpar – To eller flere Fiberpar, som normalt leveres over den samme fysiske fiberkabelen

Typiske anvendelsesområder:

  • Dedikert aksess for tilknytning av brukere til Internett, bredbåndsnett eller annen form for leveranse av teletjenester
  • Sammenkobling av tale- og datanett
  • Dataoverføring hvor transportprotokoll ikke følger standard spesifikasjon eller tradisjonelt transmisjonshierarki

Fordeler med produktet:

  • Full kontroll i eget nett
  • Tilnærmet ubegrenset kapasitet