MVNO (Mobil Virtuell Nettverksoperatør) for M2M/IOT

Telenor tilbyr en særskilt MVNO avtale for M2M/IoT hvor MVNO aktøren får tilgang til Telenors mobilnett for å tilby M2M/IoT-tjenester i eget navn og til egne kunder. Som en MVNO i Telenors mobilnett kan man tilby innovative M2M/IoT-tjenester i det norske markedet i et mobilnett med suveren dekning.

En MVNO ivaretar funksjoner som blant annet salg, markedsføring, kundekontakt, drift av egne tjenesteplattformer og samtrafikk til andre mobilnett. Telenor vil som leverandør ivareta blant annet drift og utvikling av mobilnettet

For mer informasjon om MVNO (Mobil Virtuell Nettverksoperatør) for M2M/IoT ta kontakt med din kundekontakt i Telenor Wholesale eller kontakt oss.