MVNO (Mobil Virtuell Nettverksoperatør) for mobiltjenester

Telenor tilbyr en Standard MVNO avtale hvor MVNO aktøren får tilgang til Telenors mobilnett for å tilby mobiltjenester, unntatt M2M/IOT, i eget navn og til egne kunder.  Som en MVNO i Telenors mobilnett kan man tilby innovative mobiltjenester i det norske markedet i et mobilnett med suveren dekning.

En MVNO ivaretar funksjoner som blant annet salg, markedsføring, kundekontakt, drift av egne tjenesteplattformer og samtrafikk til andre mobilnett. Telenor vil som leverandør ivareta blant annet drift og utvikling av mobilnettet