Optisk Kapasitet

Optisk Kapasitet er et produkt som egner seg for kunder som har behov for overføring av store datamengder over lengre avstander, og hvor kunden har eget nettverksutstyr som ivaretar overføring og overvåkning av forbindelsen.

 Funksjonell beskrivelse:

Optisk Kapasitet er basert på WDM teknologi hvor det på en fiberforbindelse mellom Telenors sentraler overføres en rekke optiske forbindelser (bølgelengder, kanaler).
Selve produktet Optisk Kapasitet består i leie av en optisk bølgelengde i et WDM system, der bølgelengder termineres på transponder/muxponder med et optisk kunde-grensnitt.

Optisk Kapasitet leveres som rene punkt til punkt forbindelser mellom geografisk adskilte Telenor-sentraler.
Normalt termineres Optisk Kapasitet i en Telenor sentral, men terminering kan også gjøres ute i en kundeadresse via en fiberkabel (i noen tilfelle kan også radiolinje benyttes).

Optisk Kapasitet leveres med hastighetene 1 Gbit/s, 10 Gbit/s og 100 Gbit/s.

Bestilling av innmåling og tilpasning:

Etter at sambandet er installert av Telenor må kunden via kundeservice avtale/bestille innmåling og tilpasning mot sitt utstyr.

Dette gjøres for å sike at løsningen tas i bruk med korrekt signalnivå slik at optimal driftsstabilitet oppnås.