Samtrafikk – SIP

Telenors SIP samtrafikkavtale muliggjør utveksling av trafikk til og fra Telenor Norges taleplattformer.

Telenor tilbyr også formidling av trafikk til og fra utlandet. SIP samtrafikk med Telenor Norge AS omfatter den fysiske tilknytningen og trafikken som utveksles mellom partene. Formålet med avtalen er å realisere muligheten for at sluttbrukere i Norge skal kunne kommunisere med hverandre uavhengig av tilbyder de har sitt abonnementsforhold.

Avtalen regulerer blant annet:

  • Fysisk tilknytning til Telenors nett
  • Implementering av ulike nummerressurser
  • Utveksling av trafikk mellom partenes nettverk
  • Bestillings-, drifts- og betalingsrutiner for avtaleforholdet