Samtrafikk – SIP

Telenors SIP samtrafikkavtale muliggjør utveksling av trafikk til og fra alle Telenor Norges taleplattformer. Telenor tilbyr også transitt av trafikk mellom 3. parter i tillegg til formidling av trafikk til og fra utlandet. SIP samtrafikk med Telenor Norge AS omfatter den fysiske tilknytningen og trafikken som utveksles mellom partene. Formålet med avtalen er å realisere muligheten for at enhver sluttbruker skal kunne kommunisere med enhver annen sluttbruker, uavhengig av hvilken tilbyder sluttbrukeren er tilknyttet og har et kundeforhold til. For aktører som har SS7 samtrafikkavtale, se Link

Avtalen regulerer blant annet:

  • Fysisk tilknytning til Telenors nett
  • Implementering av ulike nummerressurser
  • Utveksling av trafikk mellom partenes nettverk
  • Utveksling av trafikk mellom 3. parters nettverk
  • Bestillings-, drifts- og betalingsrutiner for avtaleforholdet