Service Provider Access -Global IP Transit

Wholesale tilbyr tilgang til Telenor IP-nett med Service Provider Access (SPA) med Global IP Transit

Service Provider Access (SPA) Global IP Transit er basert på Telenors nasjonale og internasjonale IP-nett. Produktet gir full utnyttelse av Telenors nasjonale og internasjonale peeringavtaler, og dermed tilgang til Internett for ISP-ens sluttbrukere.

I tillegg gir produktet ISP-en mulighet til å etablere egne verdiøkende tjenester. ISP-en har imidlertid selv ansvar for sluttbrukeraksesser realisert gjennom kabel, trådløse aksesser eller lignende.