Telelosji

Telenor Infra vil fra 1. januar tilby Telelosji produktene. Les mer her

Telelosji tilbyr vi operatører som ønsker innplassering av utstyr i Telenors tekniske bygg, master eller tårn.Vi gir operatøren tilgang til en landsdekkende infrastruktur, sikker plassering av eget utstyr samt en sikker kraftleveranse.

Telelosji produktet består av fem produktmoduler:

  • Plass til utstyr
  • Plass til antenne
  • Terminering
  • Kraftforsyning
  • Ekstern Framføringsvei