Tilleggstjenester VAB

Tilleggsprodukter VAB

Dobbel tilknytning

Dobbel tilknytning betyr knytting til to sentraler med samme nummerserie for større sikkerhet og tilbys på ISDN UT.

Garantert feilretting

Avtale om Garantert feilretting sikrer at feilsøking på dine telefoniaksesser blir prioritert, igangsatt og reparert utover vår grunnservice (mandag – fredag fra kl 0800 til 1600).

Styrt nummervisning

Styrt nummervisning gir kunder med hussentral mulighet til å vise alternativt A-nummer ved viderekopling og utgående samtaler.

Utvidet feilretting

Utvidet feilretting er en tjeneste for deg som har behov for feilretting utenom normal arbeidstid.

Utvidet varsling

Med Utvidet Varsling får du informasjon om planlagt arbeide på nettet som kan berøre din telefoniaksess og dermed den tjenesten din kunde kjøper av deg.