TL (Tjenesteleverandør)

Som en Tjenesteleverandør på Telenors mobilnett får man tilgang til Telenors suverene dekning og kan tilby innovative mobiltjenester i det norske markedet.

Tjenesteleverandøren ivaretar funksjoner som blant annet salg, markedsføring, fakturering, og kundekontakt mens Telenor som leverandør ivaretar blant annet drift og tjenesteutvikling av mobilnettet.