TL (Tjenesteleverandør) for mobiltjenester

Telenor tilbyr en Standard Tjenesteleverandøravtale hvor Tjenesteleverandør får tilgang til Telenors mobilnett for å tilby mobiltjenester, unntatt M2M/IoT, i eget navn og til egne abonnenter. Som en Tjenesteleverandør i Telenors mobilnett kan man tilby innovative mobiltjenester i det norske markedet i et mobilnett med suveren dekning.

Tjenesteleverandøren ivaretar funksjoner som blant annet salg, markedsføring, fakturering og kundekontakt, mens Telenor som leverandør ivaretar blant annet tjenesteutvikling og drift av mobilnettet.