TL (Tjenesteleverandør) for M2M/IoT

Telenor tilbyr en særskilt Tjenesteleverandøravtale for M2M/IoT hvor Tjenesteleverandør får tilgang til Telenors mobilnett for å tilby M2M/IoT-tjenester i eget navn og til egne kunder. Som en Tjenesteleverandør i Telenors mobilnett kan man tilby innovative M2M/IoT-tjenester i det norske markedet i et mobilnett med suveren dekning.

Tjenesteleverandøren ivaretar funksjoner som blant annet salg, markedsføring, fakturering og kundekontakt, mens Telenor som leverandør ivaretar blant annet tjenesteutvikling og drift av mobilnettet.

For mer informasjon om TL (Tjenesteleverandør) for M2M/IoT ta kontakt med din kundekontakt i Telenor Wholesale eller kontakt oss.