VULA

Telenors fiberprodukt i operatørmarkedet kalt VULA «Virtual Unbundled Local Access» inngår i Jara Bredbåndsaksessporteføljen.

TG_nittedal_satellite_MEDIUM_02

VULA gir operatørkunder mulighet for å tilby sine sluttkunder egne bredbåndstjenester. Produktet realiseres gjennom Telenors GPON fiber teknologi.

VULA leveres med ulike klasser og hastigheter for å dekke ulike sluttbrukerbehov, blant annet støttes Multicast med tanke på operatørkunder som vil tilby lineær TV som en del av sin tjenesteportefølje.

For spørsmål om produkter og løsninger oppfordrer vi til å ta kontakt med en av våre KAMer under kontakt oss