Wholesale offentliggjør statistikk knyttet til bredbåndsporteføljen.

I bredbåndsmarkedet har Telenor en sterk markedsstilling. For at vi skal være en troverdighet leverandør til våre kunder ønsker vi å være transparente. Statistikken som frigis er knyttet til beholdning og operative tall for å synliggjøre likheter og forskjeller mellom markedsutløpene.