Oppdatering: Utvidet rettetidsløftet i deler av landet 16.10.14

Oppdatering: Utvidet rettetidsløftet i deler av landet

16.10.14

Siste helg ble vi berørt av stor lyn og tordenaktivitet langs kysten fra Sogn og Fjordane. Dette kommer i tillegg til tidligere henvendelser på Vestlandet og i Nordland. På grunn av dette har vi nå dessverre måtte endre rettetidsløftet i deler av landet.

Oversikt over fylker som har forlenget feilrettingstid.

Fylke Antall døgn forlenget Kommentar
Sogn og Fjordane 2 Endret fra 4 dager
Møre og Romsdal 3 Endret fra 4 dager
Nordland 4 Ingen endring
Hordaland 4 Ny denne uken
Rogaland 4 Ny denne uken
Vest-Agder 4 Ny denne uken
Aust-Agder 4 Ny denne uken
Telemark 4 Ny denne uken
Vestfold 4 Ny denne uken
Akershus 4 Ny denne uken
Oslo 4 Ny denne uken

 

I samarbeid med entreprenørene følger vi også opp leveringstider og utsatte ordre. Antall utsatte ordre har økt de siste ukene. I forhold til leveringstider så vil vi komme tilbake med informasjon etter at driftssituasjonen er blitt normalisert.