Driftsmeldinger Jara NetBusiness og VULA web

Informasjon som kan berøre den daglige bruken av Jara NetBusiness og VULA web varsles her. Ønsker du varsling av Driftsmeldinger på e-post så velg «Abonner» i menyen til venstre.

Jara NetBusiness nede

Emne:Jara NetBusiness er utilgjengelig
Feil oppstod:23.01.2023 kl. 07:30
Status Feil:Rettet
Feil rettet:
23.01.2023 kl. 12:
30
Beskrivelse:Jara NetBusiness er nå tilgjengelig igjen

Feil med å submitte Trouble Ticket i Jara NetBusiness

Emne:              Melde feil fra Jara NetBusiness
Feil oppstod: 11.11.2022 kl. 08:00
Status Feil:     Rettet
Feil rettet:   11.11.2022 kl. 16:05
Beskrivelse:  Det er for tiden problemer med å sende inn feilmeldinger fra Trouble Tickets modulen i Jara NetBusiness på OA, xDSL, VULA og telefoni produkter.

Vi beklager problemene dette medførte for deg og din bedrift

Feil med å submitte Trouble Ticket i Jara NetBusiness

Emne:              Melde feil fra Jara NetBusiness
Feil oppstod: 16.09.2022 kl. 06:00
Status Feil:     Rettet
Feil rettet:  16.09.2022 kl. 13:25
Beskrivelse:  Problemer med å sende inn feilmeldinger fra Trouble Tickets modulen i Jara NetBusiness på OA, xDSL, VULA og telefoni produkter er bekreftet rettet.

Vi beklager problemene dette medført for deg og din bedrift

Jara NetBusiness nede

Emne:Jara NetBusiness er utilgjengelig
Feil oppstod:03.04.2022 kl. 22:45
Status Feil:Rettet
Feil rettet:04.04.2022 kl. 09:30
Beskrivelse:Jara NetBusiness er nå tilgjengelig igjen.

Vi beklager problemene dette medførte for deg og din bedrift.

Jara B2B utilgjengelig – Rettet

Emne:Jara B2B er utilgjengelig
Feil oppstod:07.02.2022 kl. 00:00
Status Feil:Rettet
Feil rettet:07.02.2022 kl. 10:00
Beskrivelse:Jara B2B er nå tilgjengelig igjen. Forespørsler, Service Requester og ordrer går nå ikke til TimeOut.

Vi beklager problemene dette medførte for deg og din bedrift.

Jara B2B utilgjengelig – Rettet

Emne:Jara B2B er utilgjengelig
Feil oppstod:03.01.2022 kl. 12:00
Status Feil:Rettet
Feil rettet:04.01.2022 kl. 15:45
Beskrivelse:Jara B2B er nå tilgjengelig igjen. Forespørsler, Service Requester og ordrer går nå ikke til TimeOut.

Vi beklager problemene dette medførte for deg og din bedrift.

Jara NetBusiness utilgjengelig

Emne:Problemer med pålogging Jara NetBusiness
Feil oppstod:28.12.2021 kl. 14:40
Status Feil:Rettet
Feil rettet:28.12.2021 kl. 15:50
Beskrivelse:Problemet med pålogging Jara NetBusiness for eksterne brukere er bekreftet OK.

Vi beklager problemene dette medførte for deg og din bedrift.

Jara NetBusiness utilgjengelig

Emne:Problemer med pålogging Jara NetBusiness
Feil oppstod:20.12.2021 kl. 13:00
Status Feil:Rettet
Feil rettet:20.12.2021 kl. 13:55
Beskrivelse:Problemet med pålogging Jara NetBusiness for eksterne brukere er bekreftet OK.

Vi beklager problemene dette medførte for deg og din bedrift.

Nedetid i Jara B2B

I perioden fredag 12. november kl. 17:00 – kl. 18:00, vil det bli foretatt utbedringer på Telenors Jara B2B system. Dette vil medføre nedetid/ustabilitet i angitt periode.

Vi anmoder om at det ikke blir sendt inn noe ordrer eller Service Request i denne perioden.

Bakgrunnen for denne nedetiden er nødvendig vedlikehold.